Aktualności w roku 2022

1 sierpień 2022 r.
Przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców, którzy chcą mieć swój wpływ na rozwój własnej gminy i sposób przeznaczenia środków z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2023 - 2027.

W ramach tworzenia i konsultacji LSR zaplanowaliśmy na miesiąc wrzesień 2022 r. spotkania konsultacyjne w każdej gminie z terenu LGD. Wszystkich Państwa, którym zależy na rozwoju swojej małej Ojczyzny serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału w całym procesie budowy LSR. Prosimy o wsparcie, które w późniejszym czasie zaowocuje realizacją Waszych potrzeb na terenie zamieszkania.

Po więcej informacji oraz harmonogram spotkań zapraszamy TUTAJ


25 lipca 2022 r.
Konkurs dożynkowy Łódzkie smakuje

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber

serdecznie zaprasza na Dożynki Wojewódzkie, które odbędą się w niedzielę 21 sierpnia 2022 r. w Radomsku.

Podczas tegorocznych Dożynek odbędzie się konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa łódzkiego pn. "Łódzkie smakuje". Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich, które chcą wypromować lokalne potrawy/wypieki powstałe w oparciu o tradycyjne receptury zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Za najsmaczniejsze potrawy i wypieki czekają atrakcyjne nagrody od 3 do 5 ty. złotych.

Za prezentację wystawienniczą z tradycyjnymi potrawami i lokalnymi produktami, z KGW zostaną zawarte umowy na kwotę 1500 zł brutto.

Więcej informacji o konkursie na stronie:

https://lodzkie.ksow.pl/

Regulamin Konkursu


14 kwietnia 2022 r.
Wyniki naborów wniosków luty 2022
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" informuje o dostępnych wynikach naborów w ramach konkursu nr:
1/2022 - w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej.
2/2022 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Listy rankingowe można przeglądać w zakładce NABORY > Wyniki.

ZOBACZ WYNIKI NABORÓW

Życzenia Wielkanocne

12 kwietnia 2022 r.
Życzenia Wielkanocne

21 luty 2022 r.
Warsztat refleksyjny dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020

W dniu 17 lutego 2022 r. LGD SRG „CENTRUM”, w siedzibie przy ul. Wojska Polskiego 10a w Kutnie, przeprowadziła warsztat refleksyjny dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020, niezbędny do przygotowania Sprawozdania z realizacji LSR za rok poprzedni. Uczestnicy warsztatu zostali poinformowani o poziomie realizacji wskaźników w ramach przyjętych celów strategicznych, zrealizowanych projektach Beneficjentów, działaniach Stowarzyszenia. Przytoczone przykłady „dobrych praktyk” uzupełniły prezentację. Zastanawiano się ponadto nad potrzebami lokalnej społeczności w szczególnie trudnym czasie dla Beneficjentów z uwagi na dalej trwającą pandemię. Spotkanie zorganizowano w wąskim gronie z uwagi na reżim sanitarny związany z COVID-19.

PREZENTACJA


11 luty 2022 r.
Nabór wniosków 1,2/2022

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" ogłasza nabór na składanie wniosków w zakresie:

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

Termin składania wniosków: od dnia 28.02.2022 r. do dnia 29.03.2022 r.

ZOBACZ AKTUALNE NABORYStowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl

e-stolarnia.eu